Categories
Noticies

Presentació de candidatures a junta del AMPA.

Per la present es comunica que a partir de hui dia 22 de Setembre de 2022, tots els socis de l´AMPA CEIP Villar Palasí de Quart de Poblet que vulguin presentar candidatura a la Junta poden fer-ho mitjançant correu electrònic amb certificat digital del president i signatura manuscrita del resta de membres de la junta que es presenti. Recordem que segons els estatuts ha d’estar composta almenys per presidenta o president, secretària o secretari, tresorera o tresorer i almenys 4 vocals. La data màxima serà el dia 30 de setembre a les 23:59. L’adreça de correu on enviar el document serà “afamolianimeta@gmail.com”.