Categories
Events

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DECEMBRE 2022

15 de desembre del 2022, a les 15:45

Per la present es convoca tots els socis/es de l’ AMPA DEL CEIP VILLAR PALASÍ, a l’Assemblea General
Extraordinària que es celebrarà el dijous 15 de desembre de 2022, a les 15:45 h en primera convocatòria
i a les 16:15 h en segona convocatòria en la sede de l´AMPA del col·legi. L’orde del dia és el següent:
Orde del dia:
 Camvi de nom de la associació
 Canvi i aprovació dels Estatuts.
 Lectura y aprovació de l´acta anterior.
 Precs i preguntes.
Esperem la vostra assistència.